Kredittkort – til sorg og glede?

«Vis meg ditt kredittkortbruk, og jeg skal fortelle deg om din økonomi». Det er fristende å konkludere med noe sånt, men hvor riktig er egentlig påstanden?

Jeg aner ikke om det finnes statistikker og undersøkelser på akkurat sammenhengen mellom kredittkortbruk og økonomien til den enkelte i Norges land, men noen slutninger virker logiske: At du har et kredittkort eller to trenger ikke å bety at du sliter med økonomien. Men for å snu det på hodet; sliter du med økonomien, er jeg rimelig sikker på at en del kan skyldes uvettig kredittkortbruk!

Og dermed kommer den loslitte «det er dyrt å være fattig(uvettig?)» til gårds. Det skal sies at fristelsene er store og tilgangen på kreditt ofte er enkel. Markedsføringen er til dels omfattende og spiller på «ikke utsett gleden», med andre ord snakkes det til hjertet. Mens lån til bolig er en omfattende prosess, der banken setter krav både til egenkapital, inntekt og låneramme, er de minste lånene lette å få tak i. Og hvorfor? Jo, selv om risikoen er skyhøy for mislighold, er likevel banken vinneren – renten er selvsagt forsikringspremien mot ulykken – og den er sannelig også skyhøy.

Så nærmest alle kan få disse lånene, alt fra de som lever på det økonomiske stupet, til de som sitter godt i det fra før av og ikke trenger kortet for «uforutsette regninger» eller «reserver» som markedsføringen ofte forteller.

Konsekvensen for disse to gruppene er imidlertid svært ulik. Det blir dyrt for de som er da, som nevnt er fattig (kanskje ikke i bokstavelig, men har lav og ustabil inntekt, store utgifter og generelt uvettig), mens de som sitter godt i det, kan nyte godt av «free stuff».

For i kampen om kredittkortkunder har vi alle sett «cashback», bonuspoeng og fiffige tilbud knyttet til kortene. Dette er selvsagt «gaver» finansiert gjennom den høye renten som følger med. Så den som trekker opp kortet og starter betale renter etter diverse rentefrie perioder, vil selvsagt være den som betaler for gildet.

Derfor kan gleden være på den økonomisk disiplinerte og fornuftiges side. Ved å betale innen rentefri periode går ut vil vedkommende kunne oppnå:


Verden er nådeløs. Disiplin og fornuft er kanskje kjedelige greier, men skal man vinne med penger er det dessverre ingen vei utenom!

Etiketter: , , , , , , ,