Forsikringssparetips #18 - Splitt forsikringsavtalen

Dette er tipset for de som orker å gå grundig til verks for å spare forsikringspenger. Forsikringsselskapene vil alltid påstå at det lønner seg å samle forsikringene et sted, og vil alltid legge til rette for at det kan virke fornuftig.

Imidlertid er det ikke alltid slik. Noen selskaper opererer ikke med samlerabatter, derfor vil en forsikring ha samme pris alene, som sammen med andre. Disse må derfor være konkurransedyktige mot «samlerabatt»-prisene til andre tilbydere. Her går det an å finne gode alternativer. Eier du en spesiell bil kan prisforskjellene være store. Pris med samlerabatt kan lett overstige alene-prisen i et annet selskap, slikt må sjekkes!

NB! Det er ikke alle forsikringer som aksepteres som forsikring alene i selskapene. Hus, bil, innbo og reise kan vanligvis tegnes som singelforsikring, men andre forsikringer krever ofte at de er kombinert med noen av de nevnte forsikringene, eller at de står sammen med andre forsikringer slik at de utløser samlerabatt.

Etiketter: , , ,