Forsikringssparetips #19 - Utnytt samlerabatter

Dersom du har flere eller alle forsikringer samlet i ett selskap, bør du undersøke hvilke rabatter du kan oppnå. (Disse utløses stort sett automatisk, men undersøk likevel!) De fleste selskap opererer ofte med rabatt dersom du har flere forsikringer hos dem, gjerne kalt samlerabatt, og noen rabatter er knyttet til medlemskap i fagforeninger eller andre organisasjoner. Ofte kan man få rabatter for begge deler om du kvalifiserer for det.


Samlerabatter er gjerne knyttet til antall forsikringer, der hus/innbo og/eller bil veier tyngst. I så måte er det irriterende å mangle den siste utløsende forsikringen for å få rabatt, hvis du ligger på «vippen». Trikset er da å legge til en «liten» forsikring på toppen. En ulykkesforsikring eller en verdigjenstandforsikring (nettbrett, briller, etc.) kan man lett supplere med i så måte, slik at samlerabatten utløses. Disse koster lite og vil gjøre at man totalt i mange tilfeller kommer bedre ut på pris.

Etiketter: , ,