Forsikringssparetips #20 - Sjekk at du er riktig forsikret

Dette tipset er nyttig som «føre-var»-sparetips. Husk at forsikringene dine ble levert med en stor blekke vilkår og sikkerhetsforskrifter. Man hører sjelden om folk som leser dette med iver og interesse, i tillegg kan mye med "små skift" oppleves uforståelig.

Det kan være dyrekjøpt å ikke sette seg inn i dette. Spesielt sikkerhetsforskrifter er viktig å følge. Like så er å sjekke at du faktisk er riktig forsikret. Har du forsikret rett bilmodell? Mange husker dårlig og kan oppgi feil til selskapet, eller legge inn feil selv. Om motorstørrelsen er 2,0 liter, kan det likevel være både en TDI og en GTI-variant. Dette kan gi gal pris og senere være gjenstand for avkorting hvis du skulle betalt mer for forsikringen enn du faktisk har gjort.

På samme måte bør du sjekke husforsikringen din. Riktig boligtype er viktig. Selskapene skiller f.eks. mellom rekkehus, ene- og tomannsbolig. Står det enebolig, og du eier en tomannsbolig, kan prisen bli feil. Sjekk også oppgitt areal. Selskapene skal ha alle areal-kvadrat med i sin beregning. Mangler det 50 kvadrat på papiret og det brenner kan du ha et problem.

Reiseforsikring: Sjekk at reiseforsikringen gjelder for hele verden, noen kan ha begrensinger og gjelder kun Europa. Videre er det lurt å sjekke om den dekker hele familien, og hva som defineres som familie og hva som er aldersgrensen for at barn inkluderes. Sjekk også hva som defineres som reise. Noen selskaper krevet at det må være en tur med planlagt varighet på minst et døgn.

Etiketter: , , ,