Forsikringssparetips #7 - Bruk av tilleggsdekninger

Selskapene tilbyr ofte forsikringer med dekninger ut over standard, mot tillegg i pris, ofte kalt "super", "topp" eller "ekstra" osv. Disse kan være aktuelle for noen, mens bortkastet for andre. Vurder behovet ditt i forhold til disse.

Eksempel bil:
Tilleggsdekning på bil kan gjerne omfatte maskinskade (motorhavari). I praksis er ofte dekningen overflødig, da nye biler i Norge i dag har 5 år garanti. Et motorhavari vil stort sett være dekket av bilens garanti. Etter 5 år kan derimot dekningen være interessant. Merk for øvrig at dekningen kan ha nedtrappende effekt både med tanke på alder og kjørelengde på bilen. 

Eksempel bolig:
Tilleggsdekning kan ha bedre dekning på vannskader. Igjen må man vurdere alder på boligen, risiko osv. Er boligen ny, finnes det reklamasjonsrett mot håndverkere som ev. har gjort en dårlig jobb.

Eksempel reise:
Tilleggdekning på reiseforsikring er populært, men ofte er de utvidede dekningene overflødige og kun nødvendig for folk som har med seg mange og dyre eiendeler på tur.
På lange utenlandsopphold kan tilleggsdekningen være nyttig, i sær med tanke på at de ofte kan dekke lengre perioder. 


Etiketter: , , ,