Forsikringssparetips #9 - Bonus på bil IV

Dette er en forlengelse av tipset om rask bonusoppbygging. Når man kommer til 70% bonus tar det i de fleste selskap 5 år, før man kommer opp på 75%. I forsikringsbeviset står det gjerne 70%, 3.år osv.

Her kan hastigheten påskyndes ved å bytte hvert halvår. Imidlertid finnes det noen selskap som bare krever 3 års opptjening. Sørger du for å være i et slikt selskap på 3. opptjeningstrinn, vil du få opprykk til 75% påfølgende år. Sånn sett vi du kunne redusere tiden på 70% og 75% med over halvparten, i forhold til å vente hele år i et selskap med 5 opptjeningstrinn.

Etiketter: , , , ,