Money for nothing - purregebyr

Purregebyr er en sur konsekvens av å ikke ha råd, eller rett og slett glemme, å betale regninger i tide. Rett nok kan man betrakte kostnaden som er pris på å få utsatt betalingen, men det er uansett mye å betale for en utsettelse.

Og hvor mye er det egentlig man betaler? Litt enkel hoderegning: Lar du være å betale en regning som forfaller om 14 dager, får du en purring, 65 kr ekstra å betale, samt 14 nye dager å betale på. La oss si du betaler på den 28 dagen etter det opprinnelige forfallet og regningen var på 3000 kroner.

De 65 kronene utgjør 2,2% av beløpet og avrunder vi de 28 dagene til en måned, så kan man si at månedsrenten da er 2,2%. Dette tilsvarer en rente på over 26% per år!

Her skal det sies at det blir billigere å utsette regninger på større beløp, men i mange tilfeller utsetter folk regninger på langt mindre enn 3000. Så eksempelet er gyldig nok.

Den sure svie stopper ikke her. Purregebyret på 65 kroner gjelder for de fleste som sender ut fakturaer, men noen gjør det annerledes: Staten.

Lånekassen, NRK, Årsavgiften på kjøretøy for å ha nevnt noen - alle forsyner seg grovt av gebyrfatet om du betaler for sent. Noen smakebiter:
Og da kan man oppsummere med følgende konklusjoner:

Generelt gjelder det å betale regninger i tide. Om du må utsette noen, unngå å utsette statens regninger. Og skulle du utsette, utsett regninger du får fra andre enn staten, og betal i hvert fall innen 14 dager, så slipper du purregebyr.

Etiketter: , ,