Hvorfor?

Å være motivert for å gjøre en endring i livet er viktig. Når endringen er gjort er imidlertid fortsatt motivasjonen viktig – motivasjonen for å fortsette med de nye, gode vanene.

Motivasjon krever et sterkt «hvorfor» sier Jim Rohn. Og det synes jeg er en god beskrivelse. Å bli drevet av et godt og solid hvorfor er viktig for at motivasjonen skal holde seg.

For hvorfor skal man fortsette å være nøktern med penger? Hvorfor skal man utsette kjøpegleder til man faktisk har råd? Hvorfor skal man sørge for å holde igjen noen av pengene hver måned? Hvorfor skal man la pengene vokse på kontoen?

Å bygge et godt hvorfor bør ikke være vanskelig for oss som ønsker å være pengesmart. Og skulle man ha behov for å forsterke hvorfor; stokker Rohn om på utgangspunktet med å si: hvorfor IKKE?

Og da blir det som å henvende seg til konkurranseinstinktet; hvorfor skal man ikke prøve alt dette? Hvorfor skal man ikke se hvor langt man kan strekke seg? Hvorfor ikke se hvor mye det er mulig å gjøre ut av muligheter man har? Hvorfor ikke se hva man duger til?

Å utfordre seg selv kan være vel så gøy som å konkurrere mot andre. Å sette seg mål, og legge en plan og tilslutt vinne i sin egen utfordring av seg selv gir stor grad av selvfølelse!

Å stille hvorforspørsmålet blir viktig i starten på en endringsprosess. Uten gode, solide grunner for å ta grep, vil motivasjonen være i fare. Å endre vaner og det å endre økonomisk liv tar tid, derfor må motivasjonen holde over flere måneder og år. Og når mål man satte seg i utgangspunktet er nådd, er kunsten å sette nye mål og samtidig ivareta og dyrke de nye og gode vanene.


Sliter du med å finne dine gode hvorfor? Her kan du lese blogginnlegget «Derfor skal du endre ditt økonomiske liv».

Etiketter: , , ,