Derfor endret Robert Kiyosaki mitt syn på begrepet "eiendel"!

Underveis i på min ferd i økonomisk oppvåkning har jeg vært innom en del bøker både innen selvutvikling og personlig økonomi.

En mange sikkert har vært innom er amerikanske (med japanske aner) Robert Kiyosaki, og blant flere bøker, er nok hans "Rich dad, Poor dad" en av de mest populære. Nå kunne man viet både et og flere innlegg både om boka og forfatteren, men jeg avgrenser meg litt denne gangen og plukker ut en liten del av den nevnte boka.

Boka, som for øvrig var leseverdig fra start til mål, fanget meg mye gjennom Kiyosakis definisjon av hva en eiendel er. På engelsk regnskapsspråk sier man asset om eiendeler og liabilites om gjeld. Bruker man ordboka, kan man lettere forstå Kiyosaki når han gir sin beskrivelse av eiendel. Asset er nemlig ikke bare det engelske ordet for eiendel, men betyr også ressurs.

Og da begynner ting å henge på greip. Kiyosaki ser nemlig at en eiendel er først en "asset" i det du tjener penger på den. I beste fall er det noe du kan leie ut eller får provisjon eller avkastning av. I det minste må det være noe som stiger i verdi. Asset er noe som putter penger i lommen din, for å sitere ham rett fram.

Og i dette lyset kommer det tradisjonelle eiendelsbegrepet annerledes ut. Bil, båt, hytte og motorsykler er langt på vei "dårlige" eiendeler, det er en del av det motsatte. Altså en byrde for øknomien, liabilites betyr forpliktelse - det er mer å betrakte som en gjeldspost.

Hvorfor er ikke vanskelig å grunngi; blant hus, hytte og motorkjøretøyer, er det vel bare hus som kan sies å være en investering som øker i verdi eller kan gi inntekter.

På denne måten bør rådene til folk være å tenke seg om. Hus med utleie på et sted med framtidsutsikter vil være tilrådelig. Mye annet er usikkert, og vil høyst sannsynlig tappe deg for penger, enten gjennom verditap eller finans- og vedlikeholdskostnader. På denne måten blir oversettelsen av asset som ressurs logisk. En eiendel er ikke nødvendigvis en ressurs for eieren. Ressurs blir det som sagt når man kan hente ut verdistigning eller en avkastning.

I dette føler jeg det ligger mye privatøkonomisk visdom. Å omprogrammere oppfatningen av hva som er eiendeler verdt skaffe seg kan være en vel verdt øvelse, og på denne måten henter Kiyosaki essensen ut på en fin måte!

Etiketter: , , , , ,