Sparemål 2016, vurdering og konklusjon

Spart beløp i 2015 ble vesentlig lavere enn beregnet. Jeg har i et tidligere blogginnlegg dvelt ved utfordringene rundt budsjettering, og konkludert med at 2015 i så måte har vært et år for læring og erfaring.

Klok av skade er det et poeng å treffe bedre i 2016. Når jeg har knust litt tall fra 2015 ser jeg at ikke-budsjetterte og for lavt budsjetterte poster straffer meg hardt. Som status for desember vil visse, havner jeg på 132000 i total sparing, og når målet var 200000, må dette kalles et vesentlig avvik.

Så øvelsen for 2016 er å forsøke å få med poster som ble utelatt sist, samt rette opp de som var for lavt budsjettert, alternativt holde seg innenfor det budsjetterte beløpet. Ettersom lønnsinngangen er ventet å ligge på omtrent samme nivå som i 2015, medfører det kutt i kostnader for å nå kommende års sparemål.

I 2016 blir også 200K et for ambisiøst mål. Kuttet jeg har lagt opp til hjelper, men 200K er kun mulig med totalstruping av budsjettet eller å jobbe enda mer i 2016. Begge deler vurderer jeg som uaktuelt, ettersom jeg trives veldig godt med jobbsituasjonen slik jeg har innrettet den for tiden.

Uansett vil et sparemål på 169000 for 2016 være realistisk slik jeg ser det.

Dette blir ett treff sånn midt mellom årets budsjetterte og oppnådde sparemål, og føles som et riktig nivå å legge seg på. I dette ligger det ikke lagt inn store investeringer, men noe utgifter til vedlikehold av hus og en lengre ferie er lagt inn til sommeren.

Hvorfor tror jeg det skal gå bedre denne gangen?

Jo, budsjettet for 2016 er som sagt mer komplett og kan lettere følges og avstemmes. Samtidig er det forsøkt lagt inn beløp med en viss buffer, slik at sjansen for å komme under eller jevnt med enn over budsjettert beløp er større.

Større uforutsette utgifter er imidlertid ikke budsjettert, ettersom hele spareaktiviteten blant annet dreier seg om å skape trygghet mot nettopp slike ting. Sånn sett er det den opparbeidede kapitalen som vil håndtere slike utgifter. Et budsjett vil se rart ut om man skal ta høyde for svært usannsynlige ting. Det er forskjell på å budsjettere med skifte av slitedeler på en bil, til å budsjettere med totalvraking, slik jeg ser det.Etiketter: , , ,