Status for mars 2016

Sparerapport for denne måneden:

Lagt noe til og tatt noe bort her på statusrapporten min. Antall innlegg og karakter på egen innsats føler jeg ikke er så vesentlig, så jeg kuttet det ut. Jeg har imidlertid satt inn beløpet for sparemål sammenstilt med oppsparte midler både for 2016 og totalt for å gi en bedre oversikt over utviklingen. Kanskje vil jeg videreutvikle dette med en grafisk framstilling, vi får se.

År
2014
2015
2016
Oppspart
50.000
132.000
25.000(169.000)
Akkumulert
50.000
182.000
207.000(351.000)

Etiketter: , ,