Hvis du likevel skal abonnere eller være medlem

Et av de flere grep for å rydde opp i en skakkjørt økonomi, er å sjekke porteføljen av diverse medlemskap og abonnementer, og deretter kutte ut så mange som mulig av dem. Abonnerer du på blader som blir liggende med plastomslaget på, eller aviser du egentlig bare rekker å tømme postkassen for, ja da er det på tide å runde av disse. Er du medlem på steder der du ikke nytter fordeler er også dette meningsløst.

Selv har jeg tatt opprydningen, men noen medlemskap og abonnementer har jeg beholdt. Tankesettet man bruker når vurdering av å beholde eller si opp, bør være i retning av "What's in it for me" - altså at det tilfører en "merverdi" i form av kunnskap, tilbud, rabatter som er og føles verdifulle og overstiger utgiften man har.

Her er noen av de jeg har beholdt, og en begrunnelse på hvorfor jeg føler det er verdt pengene.

Huseiernes Landsforbund (490,-)
For denne billige pengen føler jeg at verdien jeg får tilbake er god. Jeg har vært huseier siden 2007 og ved et par anledninger hatt bruk for assistanse. De er lokalt representert flere steder, og det er ofte fint å kunne snakke med noen ved personlig frammøte enn bare over telefon. De tilbyr ofte lokale kurs gratis for medlemmer med aktuelle tema som jeg selv har deltatt på. 

Norges Automobilforbund - NAF (585,-)
Her har jeg meldt meg inn ganske nylig, og er medlem uten veihjelp. Inkludert i dette var imidlertid en Statoil-kopp som jeg uansett bruker å kjøpe i starten av året, alene med en verdi på 299 - og da begynner medlemskapet å bli billig. Legg til at jeg får noe rabatt på EU-kontroll, så synker den reelle medlemsavgiften ytterligere.

Elbilforeningen (435,-)
Jeg har nok en elbileier i magen, og meldte meg for en tid tilbake inn i Elbil-foreningen. Per dato kan nok medlemskapet virke overflødig, men jeg føler verdien av å ha dette aktivt allerede samme dag som jeg eventuelt skulle kjøpe en El-bil. Tilgang på ladesteder og rabatter på lading er åpenbare fordeler når det skulle skje.

Helsemagasinet (600,-)
Jeg har tidligere fortalt at min spede livsendring startet med kosthold, og siden den gangen har interessen for kost og ernæring holdt seg. Jeg heller nok sterkt mot et karbofattig kosthold og Helsemagasinet skriver om mye av de tankene jeg selv gjør meg innen faget. Ettersom jeg også praktiserer et kosthold som bladet slutter seg opp om, og merker at dette gjør meg frisk og ved god helse, er jo dette i neste omgang med på å sikre den viktigste inntektskilden, nemlig min egen arbeidsevne. Så vel anvendte 600 kroner for et år.

Konklusjonen må være at en kost-nytte-vurdering alltid er på sin plass når man skal forsvare en utgift man påtar seg på denne måten. Det følger som oftest med fordeler ved de fleste medlemskap og abonnementer, men hovedspørsmålene er jo åpenbare; får jeg bruk for disse? Er merverdien av å ha tilgang på disse verdt pengene? Da er det bare et ja eller nei som bestemmer hva du skal gjøre!

Etiketter: , , , ,