Status for juli

Sparerapport for denne måneden:

Ferieutgifter, småprosjekter i huset, bortfall av noe leieinntekt, Ipad gikk av med pensjon; ikke unnskyldninger, men selvsagt forklaringer på hvorfor det ikke ble penger til sparing i juli.

År
2014
2015
2016
Oppspart
50.000
132.000
101.000(169.000)
Akkumulert
Nytt akk. beløp
50.000
182.000
283.000(351.000)
159.000(227.000)

Etiketter: , ,