Forklaringer vs unnskyldninger

Det norske språket er relativt fargerikt, og vi har mange måter å uttrykke oss på og vi kan bruke flere ulike beskrivelser av det samme. Trond Viggo Torgersen sa på et tv-program f.eks. at vi ofte bruker ordene "problem" og "utfordringer" om et forhold vi beskriver. Det han påpekte, er vel egentlig at ordene har noe forskjellige betydninger, og vi tenderer til å pakke inn "problem" som er negativt ladet ord, til å bruke "utfordringer", som er i det minste bedre, litt mer fremoverlent kanskje.

Samme taktikk bruker vi ofte når vi skal forklare våre begrensninger, som strengt tatt er grensen vi mentalt har satt oss for hva vi ønsker å utsette oss selv for. Men ingen sier høyt at "dette gidder ikke jeg", eller "dette har jeg ingen peiling på", men i stedet høres det bedre ut om vi har en unnskyldning for å ikke gjøre det. Problemet er at direkte unnskyldninger høres heller ikke godt ut, så vi konverterer unnskyldninger til såkalte "forklaringer". 

At du ikke kan spille fotball fordi foten din er brukket, eller du ikke kan undervise i tysk fordi du ikke kan tysk, vel, det er gode forklaringer. 

De fleste av oss har lite av gode forklaringer, men mange av de dårlige forklaringene, eller unnskyldningene, om du vil. Eldre mennesker er blant annet eksperter på å bruke alderen som forklaring(les unnskyldning), du har sikkert hørt dem; "Nei, dette er jeg for gammel til å lære". Selv har jeg jobbet en del i salg, og i slike jobber; der lønn speiles i reelle resultater man skaper, florerer "forklaringene". En viktig egenskap da, er også å flytte forklaringen over på andre forhold enn seg selv. Dårlig salg, få møter, vanskelige kunder, alt dette er brukt som forklaringer, som da egentlig er en (dårlig) unnskyldning for egen begrensning.

Jim Rohn sier, "enten finner du en måte, eller så finner du en unnskyldning". Og så enkelt kan det oppsummeres. Det letteste er å lage en unnskyldning, gjerne en som høres ut som en god forklaring, for alt man ikke får til eller har lyst til å prøve. Men er du av typen som ikke gir opp, så vil det høyst sannsynlig være en måte å mestre eller lære noe nytt. Nido Qubein oppsummerer det også bra; "det er ikke alltid en forandring(eller et forsøk), fører til en forbedring(ny lærdom, ferdighet), men det vil alltid være slik at ny lærdom eller ny ferdighet, skyldes et forsøk på å lære".

Tenk gjennom dette neste gang du føler en oppgave kjennes for vanskelig, eller du ønsker å utsette den; har du en god forklaring for å melde pass, eller er det bare en unnskyldning? Bruk tid på å finne en måte å løse oppgaven din på, framfor å konstruerer unnskyldninger og dårlige forklaringer. Bare på den måten vil du vokse og utvikle deg - noe som bør være en mål for oss alle.

Etiketter: , , , ,